Triagetool

Cordaan werkt al enige tijd met een online triagetool. Deze triagesite maakt het mogelijk voor verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen om ‘on the spot’ te triageren door middel van het beantwoorden van vragen op hun smartphone of tablet. Papieren hulpmiddelen zoals boekjes behoren daarmee tot het verleden. De tool is ook buiten Cordaan beschikbaar. Klik op deze link om de triagetool te openen.

Artikel