Samen voor Kwaliteit

Nederlanders worden ouder en willen langer thuis wonen, mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond wonen vaker in een eigen appartement met begeleiding op afstand dan in een woongroep. De zorgvraag verandert. Daar spelen we op in met het programma Samen voor Kwaliteit. Dit programma moet leiden tot meer aandacht voor de cliënt, versterken van kennis en methodieken én verder professionaliseren. Uitkomsten van onderzoeken door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laten zien dat deze aanpak gericht op kwaliteitsverbetering vruchten afwerpt.

Animatie