Kwaliteitsrapport VGZ

Het Kwaliteitsrapport Verstandelijk Gehandicaptenzorg is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Cordaan. In oktober 2017 vulden alle begeleidingsteams voor mensen met een verstandelijke beperking een zelfevaluatie in. Aan de hand van deze vragenlijst gaat een team met elkaar in gesprek over de kwaliteit van de zorg. Het kwaliteitsrapport bestaat uit de uitkomsten van zelfevaluaties in de teams, verwerkt met uitkomsten van andere kwaliteitsmetingen. Bekijk hier de uitkomsten van het kwaliteitsrapport, en de video waarin Cor vertelt over medezeggenschap en visitaties.

Website Video