Koers2020

De wereld om ons heen en de zorg in het bijzonder verandert snel. Dat vraagt om een strategische koers. In ‘Koers 2020’ beschrijft Cordaan haar visie en focus voor de komende jaren: “Cordaan staat dicht bij mensen. Wij werken in buurten en wijken. Met onze dienstverlening sluiten we zo veel mogelijk aan op de omgeving waar mensen zich thuis voelen, de levensfase waarin ze zich bevinden en de keuzes die zij zelf maken.” Vier pijlers zijn daarbij leidend: Kwaliteit, Samenwerking, Diversiteit en Innovatie. Meer weten?

Koers 2020