ExpertiseNetwerk Dementie

Cordaan wil in elke fase van dementie een deskundige partner zijn voor de mens met dementie en familie. Aanreiken van informatie bij beginnende dementie, zoeken van een passende dagbesteding, begeleiding bij het verhuizen naar een locatie van Cordaan zijn hiervan voorbeelden. Het ExpertiseNetwerk Dementie werkt nauw samen met de School of Care om medewerkers te trainen in de sociale benadering van dementie. Mensen met een ernstige ziekte als dementie zijn het meest gebaat bij een stevig sociaal netwerk om hun levenskwaliteit te behouden en te vergroten. ‘Levenstekens …’ is een voorbeeld van hoe je kunt blijven communiceren met hen en zij met ons, ook al verandert hun taal.

Website