Expertisecentrum GRZ

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) biedt kortdurende, multidisciplinaire, op herstel gerichte behandeling voor ouderen die na een ziekenhuisopname niet in staat zijn direct naar huis te keren. GRZ is de schakel tussen het ziekenhuis en thuis. Op NRC-live schrijft Monique Slee-Valentijn hoe de zorg in de gehele keten slimmer georganiseerd kan worden. Sinds begin 2017 zet ons Expertisecentrum GRZ in op continue verbetering van de revalidatiezorg door professionals zelf aan het roer te laten staan. Met als hoger doel: uitkomsten verbeteren voor de cliënt. Bekijk de resultaten en andere ontwikkelingen in het document ‘Geriatrische Revalidatiezorg in beeld’.

Website Opiniestuk NRC