Brandbrief

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) schreef zomer 2017 een brandbrief aan staatssecretaris Van Rijn. In deze brief vraagt de VGN € 20 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de zorg aan mensen met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Ook voor EMB-cliënten bij Cordaan en hun verwanten was dit een belangrijke brief. Eind juni dit jaar beoordeelde de Nederlandse Zorgautoriteit de tarieven voor deze doelgroep als te laag en verhoogt deze in 2019 met 15%. Het ministerie van VWS verhoogt haar uitgaven voor de gehandicaptenzorg met 98 mln.

Artikel Update zorgvisie