Beter Samen in Noord

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Amsterdam-Noord vaker te maken krijgen met chronische meervoudige problematiek, psychische aandoeningen en eenzaamheid dan inwoners van andere Amsterdamse stadsdelen. Dit vraagt om een vernieuwende aanpak. Cordaan tekende daarom de intentieverklaring ‘Beter Samen in Noord’ samen met Gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en 12 zorg- en welzijnsaanbieders. De partijen geven in de intentieverklaring aan met deze samenwerking de vraag van de cliënt centraal te stellen. Een baanbrekend initiatief, dat met de huidige financieringsstructuur niet eerder mogelijk was.

Website  Artikel Cordaan