Cordaan Jaarbeeld 2018

Grenzen doorbreken

Woonhulp

Twee witte boterhammen met lekker veel hagelslag heeft Charissa voor meneer Klasen klaargemaakt. Meneer Klasen woont in Verpleeghuis De Die en heeft dementie. Charissa helpt hem met elk klein stukje van zijn ontbijt. Ze heeft een lichte verstandelijke beperking en psychische problemen gehad. Nu werkt Charissa bij ons, en biedt ze extra aandacht en zorg aan de bewoners van De Die. Charissa is één van de 50 woonhulpen die een baangarantie krijgt bij Cordaan.

Artikel De Volkskrant Video

Studenten in De Buitenhof

Vanaf maart 2018 wonen vier studenten tussen de oudere bewoners in Zorgcentrum De Buitenhof. Zij geven extra persoonlijke aandacht aan de bewoners. Bijvoorbeeld tijdens de maaltijden. Een tweede taak is de buurtfunctie van De Buitenhof te verstevigen. Het zijn studenten die iets willen toevoegen aan de maatschappij. Loulou (21), student social work aan de HvA: “De bewoners vinden het leuk dat er eindelijk iets gebeurt”. Cordaan werkt in dit project samen met Stadsdeel Zuid en Academie van de Stad.

Artikel het Parool Artikel Cordaan

Het Leerwerkbedrijf

Wat doe je als mensen super enthousiast zijn om te werken, maar door een verstandelijke of psychische beperking er niet in slagen om binnen het ‘gewone’ werkveld werk te vinden? Daar biedt het Leerwerkbedrijf van Cordaan uitkomst. We werken met meer dan 70 Amsterdamse bedrijven samen en maken met iedere cliënt een ontwikkelingsplan en geven begeleiding. We vinden voor iedereen een passende werkplek, waardoor mensen met een arbeidsbeperking de kans krijgen om werk te leveren en door te stromen naar volwaardige arbeidsplaatsen.

Artikel Cordaan Artikel Colombus

Perez in dienst

Hoe kunnen wij onze zorg zo goed mogelijk afstemmen op de behoefte van onze doelgroep? Bijvoorbeeld door een beroep te doen op de specifieke kennis van ervaringsdeskundigen. Neem Perez Dalloe, die sinds april 2018 bij Cordaan werkt als assistent projectleider van het Centrum voor Ervaringsdeskundigheid Verstandelijk Gehandicaptenzorg (VGZ). Hij geeft vanuit zijn ervaringen als cliënt advies over hoe wij onze dienstverlening nog beter op verstandelijk gehandicapten af kunnen stemmen. Hiermee brengt hij zeer specifieke kennis in die zorgprofessionals missen. Kortom, een waardevolle toevoeging op de al aanwezige kennis en kunde!

Artikel Cordaan Artikel Klik

Eerder naar huis

Dagen in het ziekenhuis verblijven na hartfalen. Dat hoeft niet meer. Een dagopname op de Hartfalenlounge van het OLVG volstaat. Onze gespecialiseerde wijkverpleegkundige neemt de begeleiding thuis over. Met aandacht voor medicatie en leefstijl blijkt het goed te werken. Dit gebeurt in nauw overleg met alle betrokken behandelaren binnen en buiten het ziekenhuis. Het effect: sneller thuis en kortere wachtlijsten.

Artikel Cordaan Zorgvisie

Cliëntenraad

Zonder cliënten geen Cordaan. In het dagelijks contact gaat het om individuele zorg en begeleiding: van mens tot mens. De nadruk ligt dan op advies geven. Advies krijgen, om het juiste te blijven doen, is minstens zo belangrijk. Onze cliëntenraden zijn daarom onmisbaar. Betrokken cliënten, mantelzorgers en verwanten volgen ons op de voet. Kritisch, maar altijd terecht.

Website

Boodschappenbusje De Diem

Op je oude dag zelf naar de winkel gaan. In weer en wind. Voor dagelijkse boodschappen of om je gewoon even onder de mensen te begeven. Voor de bewoners van zorgvoorziening De Diem, is het boodschappenbusje een perfecte oplossing. Het busje rijdt heen en weer tussen De Diem en Winkelcentrum het Diemerplein. Het geeft wat zelfstandigheid terug aan mensen die dat een beetje kwijt waren.

Artikel

Fieldlab

Scholing bestaat niet langer uit het oefenen van technieken op poppen, en leren voelt niet meer als droogzwemmen. Nu zijn er namelijk ‘Fieldlabs’: werkplekken waarbij MBO-leerlingen het vak in de praktijk leren. Bijvoorbeeld in Hof van Sloten, waar nu en dan een ROC-docent op de fiets langskomt om op locatie les te geven. De docenten ontwikkelden hun lessen samen met Cordaan, en Cordaan profiteert van de extra handen van leerlingen aan het bed. Volgens de eerste resultaten gedragen studenten zich verantwoordelijker. Maar wat vinden leerlingen daar eigenlijk zelf van?

Bekijk

Buurtcirkel ‘Thuis in de buurt’

Om Amsterdammers met een kwetsbaarheid te helpen een sociaal netwerk op te bouwen, is er de Buurtcirkel. Deze bestaat uit mensen die bij elkaar in de buurt wonen en elkaar weten te vinden. Om leuke dingen te ondernemen, maar ook om iets voor elkaar te kunnen betekenen. Iedere deelnemer helpt een ander met waar hij/zij goed in is. Samen naar de tandarts, helpen met boodschappen of gewoon even op bezoek voor bak koffie. Deelnemers worden gemotiveerd om meer gebruik te maken van mogelijkheden in de wijk. Elke buurtcirkel wordt ondersteund door een coach en een vrijwillige superbuurman-vrouw.

Video Website Buurtcirkel

Aanmeldportaal tijdelijke zorg

Hoe zorg je dat ouderen die dringend behoefte hebben aan tijdelijke zorg snel geholpen worden? Door de krachten te bundelen! In Amsterdam verstevigden Cordaan, Amsta, Amstelring, Evean en ZGAO hun samenwerking met de lancering van twee nieuwe aanmeldportalen. Huisartsen kunnen vanaf nu 24/7 bij het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam terecht. Hiermee maken we het gemakkelijker om patiënten aan te melden, zorgen we er ervoor dat de patiënt zo snel mogelijk ergens terecht kan én wordt de beschikbare capaciteit optimaal benut. Pure winst voor alle betrokken partijen.

Artikel Cordaan

Zorg in onderwijs

“Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen”, zingen de begeleiders van Cordaan Jeugd met de kinderen van de IBL groep (Intensief te Begeleiden Leerlingen). Cordaan Jeugd biedt extra ondersteuning aan kinderen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Dit gebeurt op de basisschool, in het speciaal onderwijs. Ook is er de Cordaan Zorgonderwijsgroep: een combinatie van zorg en onderwijs voor kinderen voor wie het speciaal onderwijs niet passend is.

Website Filmpje

EMB in vizier

Je zal het maar hebben: een ernstige meervoudige beperking (EMB). De zorg voor deze kwetsbare mensen is even complex als intensief. De complexiteit zit hem vooral in het herkennen van de signalen vanuit de patiënt. Hoe interpreteren wij deze signalen? Zien begeleiders hetzelfde en passen ze dezelfde behandelmethode toe? In de dagelijkse zorg en ondersteuning leven er veel vragen over afhankelijkheid, integrale aanpak, samenwerking met ouders en veranderende wetgeving. Met het project ‘EMB in het Vizier’ bundelen wij kennis en ervaring, en stellen deze beschikbaar voor professionals in de gehandicaptenzorg.

Website Kennisplein Vlogs