Cordaan Jaarbeeld 2017

Innovatie

Koers2020

De wereld om ons heen en de zorg in het bijzonder verandert snel. Dat vraagt om een strategische koers. In ‘Koers 2020’ beschrijft Cordaan haar visie en focus voor de komende jaren: “Cordaan staat dicht bij mensen. Wij werken in buurten en wijken. Met onze dienstverlening sluiten we zo veel mogelijk aan op de omgeving waar mensen zich thuis voelen, de levensfase waarin ze zich bevinden en de keuzes die zij zelf maken.” Vier pijlers zijn daarbij leidend: Kwaliteit, Samenwerking, Diversiteit en Innovatie. Meer weten?

Koers 2020

Duurzaamheid

Cordaan wil een duurzame organisatie zijn. Bij grote beslissingen vragen we ons daarom af: hoe voorkomen we dat we toekomstige generaties opzadelen met mogelijke negatieve gevolgen van onze keuzes? Hoe houden we onze ecologische voetafdruk minimaal? Veranderen vergt tijd. En duurzaam worden doe je niet zomaar even. Maar al onze nieuwbouw wordt energiezuinig, ons wagenpark deels afgebouwd en elektrisch waar mogelijk. Met ons Beleidsplan Duurzaamheid committeren we ons aan de 17 doelstellingen van de VN, waar ook gelijke rechten voor iedereen, werken aan een leefbare stad en veiligheid bij horen.

Artikel website 17 doelen

WijkKliniek

De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaal gesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. De WijkKliniek biedt acute medische zorg en goede begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Dit vermindert de druk van dichtslibbende spoedeisende hulpen, voorkomt nieuwe gezondheidsproblemen én zorgt ervoor dat ouderen thuis hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. In de WijkKliniek werkt Cordaan samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis. Zij opende juni 2018 haar deuren in locatie Eben Haëzer.

Website

Met Cordaan in beweging

Bewegen is voor ieder mens, jong en oud, belangrijk om gezond en fit te blijven. Speciaal voor senioren zijn de ‘Cordaan in beweging’ programma’s gemaakt. In 7, 13 of 17 minuten laat onze bewegingsagoog Rutger Krikke zien hoe senioren kunnen trainen en werken aan een fitheid. De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd, wat fijn is voor mensen met beperkte belastbaarheid. Kijk naar Met Cordaan in beweging en probeer maar eens stil, te blijven zitten!

Webpagina met filmpjes

Triagetool

Cordaan werkt al enige tijd met een online triagetool. Deze triagesite maakt het mogelijk voor verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen om ‘on the spot’ te triageren door middel van het beantwoorden van vragen op hun smartphone of tablet. Papieren hulpmiddelen zoals boekjes behoren daarmee tot het verleden. De tool is ook buiten Cordaan beschikbaar. Klik op deze link om de triagetool te openen.

Artikel

VerzorgingsThuis

De moeder van Manuel lijdt aan dementie. Ze woont zelfstandig in Amsterdam. Manuel is haar enige mantelzorger. Hij bezoekt haar driemaal per week om te helpen bij het huishouden. Vaker is – wegens werk en andere verplichtingen – niet mogelijk. Toch kan zijn moeder in haar eigen woning blijven wonen, dankzij de in huis geplaatste sensortechnologie. Manuel en de wijkverpleging kunnen op afstand beoordelen of er onvoorziene veranderingen zijn in het leefpatroon van moeder. Zodat ze tijdig kunnen bijspringen als dat nodig is. Dat geeft iedereen rust en vertrouwen. Zo werkt sensortechnologie.

Video Artikel Zorgvisie

Bijzonder Amsterdams

Bijzonder Amsterdams wil heel Nederland laten genieten van bijzondere producten. Elk product is uniek en wordt met de hand gemaakt door Amsterdammers met een verstandelijke beperking, die werken in de dagbestedingscentra en het Leerwerkbedrijf van Cordaan. Ze maken vrolijk serviesgoed, praktische tassen, iPadhoezen, robuuste tafels en nog veel meer bijzonders. Sociale hotspot Bijzonder Amsterdams op de Zwanenburgwal verkoopt deze schatten. En na het speuren tussen al dit moois kun je er even bijkomen onder het genot van een lunch of pittige kop koffie. Met natuurlijk iets lekkers erbij.

Artikel Parool

Opening Osdorperhof

In de verbouwde Osdorperhof aan de Sloterplas wonen ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening in een eigen appartement met zorg en begeleiding in de buurt. Steunkousen aantrekken, medicatie innemen, sociaal netwerk opbouwen: wie ondersteuning nodig heeft kan terecht bij thuiszorgmedewerkers en persoonlijk begeleiders van Cordaan. Het is een levendig pand, waar iedere bewoner de keus maakt: heb ik behoefte aan gezelschap of niet. Op de begane grond zijn dagelijks verschillende activiteiten, en schuiven (buurt)bewoners aan voor een kopje koffie of een gezonde warme maaltijd in het restaurant.

Artikel

De Oevers

De Oevers is een woon-, welzijn- en zorgformule voor ouderen die het zich kunnen permitteren hier extra voor te betalen. Wij willen met deze nieuwe formule tegemoetkomen aan de vraag van deze doelgroep. Uiteraard blijft onze kernactiviteit: zorg bieden aan mensen die niet kunnen bijbetalen. De eerste locatie van deze nieuwe formule – Zuidoever – komt op de prachtige Kop Zuidas. Het wordt een gebouw van de toekomst voor mensen met een zorgvraag. Het gebouw wordt stijlvol, licht, duurzaam, groen en is ruimtelijk opgezet met gezamenlijke ruimtes om elkaar te ontmoeten. De eerste paal is inmiddels geslagen, verwachtte opleverdatum: zomer 2019.

Website

LifeWise

Je handhaven in een steeds complexer wordende samenleving is voor (jong)volwassenen met een lichte verstandelijke beperking een enorme uitdaging. In de grote stad is dat door de grote hoeveelheid prikkels, gevaren en verleidingen extra moeilijk. Het risico op schulden, misbruik, uitbuiting, verslaving, criminaliteit en vereenzaming is voor deze groep burgers groot. Met collega-organisatie Middin en de Vrije Universiteit hebben we de werkzame elementen in de begeleiding van de doelgroep geanalyseerd en beschreven met als resultaat een handzaam methodisch kader voor begeleiders: LifeWise. Er is een webapp en een website.

Animatie: wat is LifeWise

Marius Meijboomstraat

Ieder kind heeft recht op een liefdevol thuis waar het zich veilig voelt en kan ontwikkelen. Soms is specialistische zorg nodig, waardoor opgroeien in het eigen gezin niet meer mogelijk is. Een ingrijpend proces voor het hele gezin. De Marius Meijboomstraat is een modern, splinternieuw gebouw dat een veilig, sfeervol tweede thuis of logeerplek biedt aan kinderen en volwassenen met meervoudig complexe handicaps. We werken er samen met Ons Tweede Thuis, Omega, ouders en andere verwanten. Dit jaar bestond de Marius 1 jaar. Dus ging de rode loper uit, en de kurk van de champagne.

Website

Ben Sajet Centrum

Tien Amsterdamse onderwijs-, onderzoeks-, en zorgorganisaties werken in het Ben Sajet Centrum samen aan de innovatie van de Langdurige Zorg. De samenstelling van de Amsterdamse bevolking verandert snel en de vraag naar zorg ook. Daarom is – op initiatief van Cordaan – dit centrum opgericht. In het Ben Sajet Centrum verbinden we wetenschappelijke inzichten met praktijkkennis. De focus ligt momenteel op vier thema’s: de zorgvriendelijke buurt, zelforganisatie in de buurt, smart zorgen en participeren in de samenleving. Op de website worden de thema’s verder uitgelicht.

Website