Cordaan in beeld

Jaarbeeld 2017

Bekijk de jaarcijfers
Bekijk de jaarcijfers

Cordaan bruist. Duizenden cliënten, vrijwilligers en medewerkers maken Cordaan iedere dag tot wat het is: een kleurrijke organisatie die zorg biedt aan ouderen, mensen met een psychische of lichamelijke aandoening en/of verstandelijke beperking. Waar naast de dagelijkse zorgtaken nieuwe initiatieven ontstaan om de zorg nog beter te maken.

Ons werk trekt zich niets aan van jaartallen. Daarom ziet u in dit interactieve jaarbeeld feiten en cijfers van 2017, maar ook minder tijdgebonden ontwikkelingen, gebeurtenissen en projecten die ons werk zin geven en waar we trots op zijn. We verdelen de onderwerpen over vier actuele thema’s: Samenwerking, Kwaliteit, Innovatie en Diversiteit. Deze thema’s vormen de basis van de pijlers in onze strategische Koers 2020, die we eind 2017 hebben vastgesteld.
Volledig is dit jaaroverzicht niet, maar wel kenmerkend voor de mensen van Cordaan. Dwaal door de pagina’s en zie hoe Cordaan beweegt in de tijd.